Đậu hà lan đóng lon 15OZ

    24 lon/ thùng, N.W: 450Gr, trọng lượng cái 230Gr, muối 0,2-0,3{36ab819eae8c3569ca79270893c0e0f2bda31504cea6e55667a0478fc3ce3f57}