Cà chua ngâm dấm lọ 540ml

N.W: 430Gram

Net weight  350Gr

Acid: 0,4-0,6{36ab819eae8c3569ca79270893c0e0f2bda31504cea6e55667a0478fc3ce3f57} Brix: >=0,6{36ab819eae8c3569ca79270893c0e0f2bda31504cea6e55667a0478fc3ce3f57}

Muối: 2,4-2,6{36ab819eae8c3569ca79270893c0e0f2bda31504cea6e55667a0478fc3ce3f57} Gia vị: 2{36ab819eae8c3569ca79270893c0e0f2bda31504cea6e55667a0478fc3ce3f57}

Danh mục: